Prof. Dr. GÜRSEL DİNÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. GÜRSEL DİNÇ

T: (0282) 250 4725

M gdinc@nku.edu.tr

W gdinc.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Temel Bilimler
Ana Bilim Dalı:Anatomi
Doktora
Üniversite: FIRAT
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1987-1990
Tez: (1990)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER / TEMEL BİLİMLER / ANATOMİ
2015-
Prof. Dr. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER / TEMEL BİLİMLER / ANATOMİ
2002-2015
Doç. Dr. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER / TEMEL BİLİMLER / ANATOMİ
1996-2002
Yrd. Doç. Dr. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER / TEMEL BİLİMLER / ANATOMİ
1993-1996
Arş. Gör. Dr. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER / TEMEL BİLİMLER / ANATOMİ
1991-1993
Araş. Gör. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER / TEMEL BİLİMLER / ANATOMİ
1988-1991
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER
2015-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER / TEMEL BİLİMLER
2015-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER
2015-
MYO/Yüksekokul Müdürü FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SİVRİCE MYO
2013-2015
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği FIRAT ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER
2006-2009
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği FIRAT ÜNİVERSİTESİ
2001-2004
Anabilim Dalı Bşk. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER / ANATOMİ
2000-2006
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ S., AYDIN A., DİNÇ G., TOPRAK B., KARAN M., investigations on the postnatal development of the foliate papillae using light and scanning electron microscopy in the porcupine (Hystrix cristata), Vet.Med.Czech, vol. 6, pp. 318-321, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. KARAN M., DİNÇ G., Electron Microscopic İnvestigations on the Postnatal Development of Thymus in the Guinea Pig., İndian Vet. J., pp. 306-309, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. ÖZDEMİR D., ÖZÜDOĞRU Z., YILMAZ S., ATALAR Ö., KARAN M., DİNÇ G., MORPHOLOGY OF LUNGS OF THE PORCUPİNE (HYSTRİX CRİSTATA)., J. APPL. ANİM. RES., pp. 157-159, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ÖZDEMİR D., AYDIN A., YILMAZ S., DİNÇ G., ATALAR Ö., Observations on the Morphology of Ovaries of the Porcupine (Hystrix cristata)., Veterinarski Arhiv, vol. 2, pp. 129-135, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. AYDIN A., YILMAZ S., DİNÇ G., ÖZDEMİR D., KARAN M., The Morpholgy of Circulus Arteriosus Cerebri in the Porcupine (Hystrix cristata)., Vet.Med.Czech, vol. 3, pp. 131-135, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. ÖZDEMİR D., YILMAZ S., DİNÇ G., AYDIN A., ATALAR Ö., Light and Electron Microscopic Investigations on the Duodenum in the Badger (Meles meles)., Indian Vet. J., pp. 1032-1035, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. ATALAR Ö., YILMAZ S., DİNÇ G., ÖZDEMİR D., The Venous Drainage of the Heart in the Porcupine (Hystrix cristata)., Anat. Histol. Embryol., pp. 233-235, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. YILMAZ S., AYDIN A., DİNÇ G., The Anatomy of the Arterial Supply of the Thoracic Limb of the Porcupine (Hystrix cristata)., Anat. Histol. Embryol., pp. 273-275, 2001.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. YILMAZ S., DİNÇ G., TOPRAK B., Macro-Anatomical Investigations on the Skeletons of Otter (Lutra lutra). Part III. Skeleton axiale., Veterinarski Arhiv, vol. 4, pp. 191-198, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. DİNÇ G., Oklu Kirpi (Hystrix cristata) İskelet Sistemi Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar. II. Ossa Membri Pelvini., Tr. J. Vet. Anim. Sci., vol. 3, pp. 297-300, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. YILMAZ S., ÖZKAN Z. E., DİNÇ G., AYDIN A., A Morphometric Study on the Spinal Cord of the Guinea Pig. Israel , 52 (1), 19-20., J. Vet. Med., vol. 1, pp. 19-20, 1997.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. YILMAZ S., DİNÇ G., GİRGİN A., AYDIN A., Ratlarda Papilla Vallata ve Tat Tomurcuklarının Postnatal Mikrometrik Değişimleri ve Gelişimi., Tr. J. Vet. Anim. Sci, pp. 193-198, 1995.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DİNÇ G., LİGHT AND ELECTRON MİCROSCOPİC İNVESTİGATİONS ON ADULT BADGERS (MELES MELES) TESTİS., F.Ü. SAĞLIK BİL. DERG, cilt 2, ss. 77-80, 2010.
Özgün Makale
2. KARAN M., DİNÇ G., Kobaylarda Timus´un Postnatal Gelişimi Üzerinde Makroskobik ve Işık Mikroskobik İncelemeler., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 1, ss. 5-11, 2004.
Özgün Makale
3. ÖZDEMİR D., DİNÇ G., Postnatal Dönemde Kobay Ovarium´ları Üzerinde Elektron Mikroskobik bir Çalışma., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 1, ss. 17-22, 2003.
Özgün Makale
4. ÖZDEMİR D., DİNÇ G., Kobaylarda Ovarium´ların Postnatal Gelişimi Üzerinde Işık Mikroskobik İncelemeler. ,16(2),209-215., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 2, ss. 209-215, 2002.
Özgün Makale
5. ÖZDEMİR D., DİNÇ G., Kobaylarda Oviduct´un Postnatal Gelişimi Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskobik Çalışmalar., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 1, ss. 71-77, 2002.
Özgün Makale
6. DİNÇ G., Porsuk (Meles meles) İskelet Sistemi Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar. III.Skeleton Axiale., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 1, ss. 175-178, 2001.
Özgün Makale
7. DİNÇ G., AYDIN A., ATALAR Ö., Su Samuru (Lutra lutra) İskelet Sistemi Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar. II. Ossa Membri Pelvini., F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi., cilt 2, ss. 229-232, 1999.
Özgün Makale
8. DİNÇ G., Su Samuru (Lutra lutra) İskelet Sistemi Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar. I. Ossa Membri Thoracici., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 3, ss. 225-228, 1999.
Özgün Makale
9. DİNÇ G., ÖZKAN Z. E., YILMAZ S., AYDIN A., ÖZ A., Erkek Piliçlerde Bursa Fabricius´un Gelişimi. . 12(2), 115-118., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 2, ss. 115-118, 1998.
Özgün Makale
10. ÖZKAN Z. E., DİNÇ G., AYDIN A., Ratlarda (Rattus Norvegicus) Duodenum´un Morfolojik Gelişimi Üzerinde İncelemeler., F. U.Sağlık Bil.Derg., cilt 2, ss. 129-132, 1998.
Özgün Makale
11. ÖZKAN Z. E., DİNÇ G., AYDIN A., Ratlarda (Rattus Norvegicus) Yaşa Bağlı Olarak Abdominal Ve Thoracal Bazı Organlarda Meydana Gelen Morfolojik ve Morfometrik Değişimlerle Vucut Ağırlığı ve Yüzey Alanları Arasında Morfometrik Değer Bağıntıları., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 2, ss. 123-128, 1998.
Özgün Makale
12. ÖZKAN Z. E., DİNÇ G., AYDIN A., Tavşan (Oryctolagus Cuniculus), Kobay (Cavia Porcellus) ve Ratlarda (Rattus Norvegicus) Cerebral ve Cerebellar Bazı Bölümler Üzerinde Gross-Anatomik İncelemeler., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 2, ss. 177-181, 1997.
Özgün Makale
13. ÖZKAN Z. E., DİNÇ G., AYDIN A., Tavşan (Oryctolagus Cuniculus), Kobay (Cavia Porcellus) ve Ratlarda (Rattus Norvegicus) Scapula, Clavicula, Skeleton Brachii ve Skeleton Antebrachii´nın Karşılaştırmalı Gross-Anatomisi Üzerinde İncelemeler., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 2, ss. 171-175, 1997.
Özgün Makale
14. DİNÇ G., YILMAZ S., GİRGİN A., AYDIN A., Ratlarda Os Penis Üzerine Işık Mikroskobik bir Çalışma. , 10 (2),149-152., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 2, ss. 149-152, 1996.
Özgün Makale
15. ÖZKAN Z. E., DİNÇ G., AYDIN A., Tavuk-Horoz (Gallus Domesticus) ve Ördeklerde (Anas Domesticus) Glandula Suprarenalis Üzerinde Karşılaştırmalı Morfolojik İncelemeler., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 2, ss. 165-168, 1996.
Özgün Makale
16. DİNÇ G., GİRGİN A., YILMAZ S., Ratlarda Papilla Fungiformis´in Prenatal ve Postnatal Gelişimi., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 2, ss. 161-164, 1995.
Özgün Makale
17. KARADAĞ H., ÖZMEN E., YILMAZ S., DİNÇ G., TEKE B., Karadağ, H., Özmen, E., Yılmaz, S., Dinç, G. ve Teke, B.E. (1994): Koyun Fötüsünde İnce Barsakların Morfogenezisi. F.Ü. Sağlık bil. Derg., 8 (2), 7-12., F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt 2, ss. 7-12, 1994.
Özgün Makale
18. KARADAĞ H., ÖZMEN E., YILMAZ S., DİNÇ G., TEKE B., Karadağ, H., Özmen, E., Yılmaz, S., Dinç, G. ve Teke, B.E. (1994): Prenatal Dönemde Koyun Testisinin Işık Mikroskopik Yapısı., F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt 2, ss. 1-6, 1994.
Özgün Makale
19. DİNÇ G., Koyun Fötüsünde İnce Barsakların Morfogenezisi., F.Ü. Sağlık bil. Derg., cilt 2, ss. 7-12, 1994.
Özgün Makale
20. DİNÇ G., Prenatal Dönemde Koyun Testisinin Işık Mikroskopik Yapısı., F.Ü. Sağlık Bil. Derg., cilt 2, ss. 1-6, 1994.
Özgün Makale
21. DİNÇ G., Dinç,G.(1991):Köpeklerde Uterus ve Vagina´nın Morfolojik Gelişimi.Y.Y.Ü.Vet.Fak.Derg.2,(1-2),177-190, Y.Y.Ü.Vet.Fak.Dergisi, cilt 2, ss. 177-190, 1991.
Özgün Makale
22. GİRGİN A., YILMAZ S., DİNÇ G., SOYGÜDER Z., Girgin, A., Yılmaz, S., Dinç, G. ve Soygüder, Z. (1991): Koyun Fetüslerinde Bazı Organların Makroskopik Gelişimi. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 2 (1-2), 43-54., Y.Y.Ü.Vet.Fak.Dergisi, cilt 2, ss. 43-54, 1991.
Özgün Makale
23. GİRGİN A., YILMAZ S., DİNÇ G., Girgin, A., Yılmaz, S. ve Dinç, G. (1991): Koyun Fötüslerinde Beyin Gelişimi Üzerine Araştırmalar. Doğa Tr. J. Vet. Anim. Sci., 16, 30-40., j.Vet.Animal Science, ss. 30-40, 1991.
Özgün Makale SCI
Yayın Hakemlikleri
1. A.Ü. Veteriner Bilimleri Dergisi Editörlüğü, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
2. kafkas üniversitesi veteriner fakültesi dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Kulak Çınlaması Oluşturulmuş Ratların Koklear Çekirdeklerinde Bazı İyon Kanalı Ekspresyonlarının İncelenmesi, BAP, Yürütücü, 15.02.2014-15.11.2014.
2. Ratlarda oluşturulan kulak çınlaması ile ventral cochlear çekirdekteki sinaptogenezin Real Time PCR ile incelenmesi., BAP, Yürütücü, 01.01.2013-30.12.2014.
3. Erişkin Porsuk Testisleri Üzerinde Işık veElektron Mikroskobik İncelemeler, BAP, Yürütücü Yrd., 01.04.2004-31.05.2006.
4. Kobaylarda Ovarium ve Oviductun Morfolojik ve Ultrastruktural Postnatal Gelişimi, BAP, Yönetici, 10.08.2001-27.09.2002.
5. Kobaylarda Timusun Morfolojik ve Ultrastruktural Postnatal Gelişimi, BAP, Yönetici.
Üyelikler
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Üye, 1988-.
Elazığ Veteriner Hekimler Odası, Üye, 1986-2015.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
XXII Avrupa veteriner anatomistler kongresi, 26.07.1998-30.07.1998.
Aydın,A.,Dinç,G.,Yılmaz,S., Oklu Kirpilerde (Hystrix Cristata) Plexus Lumbosacralis´in Oluşumunu Sağlayan Sinirler., III.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi., Kuşadası-Aydın., Eylül,2004.
Dinç, G., Girgin, A. ve Yılmaz, S., Ratlarda Papilla Fungiformis’in Prenatal ve Postnatal Gelişimi.”, II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji kongresi., Bursa..
.Dinç,G ., Köpeklerde Uterus ve Vagina´nın Morfolojik Gelişimi, I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi., Bursa., Eylül,2000.
DİNÇ,G.,YILMAZ,S.,KARAN,M.,AYDIN,A.,ATALAR,Ö. Oklu kirpi( Hystrix Cristata) dilinde Fungiform Papilla Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskopik Çalışmalar.VI. Ulusal Anatomi Kongresi. Afyon. Eylül ,2010..
Karan,M.,Dinç,G., Kobaylarda Timus´un Morfolojik ve Ultrastuktural Postnatal Gelişimi., II.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi., Side,Antalya., Eylül,2002.
Özdemir,D.,Dinç,G ., Kobaylarda Oviduct´un Postnatal Gelişimi Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskobik Çalışmalar., II.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi., Side.Antalya., Eylül,2002.
Özdemir,D.,Dinç,G, Postnatal Dönemde Kobay Ovarium´ları Üzerinde Elektron Mikroskobik bir Çalışma., II.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi., Side.Antalya., Eylül,2002.
Özkan, Z.E., Dinç,G., Aydın,A., Ratlarda (Rattus Norvegicus) Duodenum´un Morfolojik Gelişimi Üzerinde İncelemeler, I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi., Bursa., Eylül,2000.
Yılmaz, S., Dinç, G., Girgin, A. ve Aydın, A., Ratlarda Papilla ve Tat Tomurcuklarının Postnatal Mikrometrik Değişimleri ve Gelişimi., II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi., BURSA, Eylül,2000.
Yılmaz, S., Dinç, G. ve Aydın, A., Oklu Kirpi (Hystrix cristata) İskelet Sistemi Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar. II. Ossa Membri Pelvini., XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi., Samsun., Eylül,1998.
Yılmaz, S., Dinç, G. ve Özdemir, D., Su Samuru (Lutra lutra) İskelet Sistemi Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar. I. Ossa Membri Thoracici”, I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi., Bursa., Eylül,2000.
Yılmaz, S., Dinç, G. ve Toprak, B., Su Samuru (Lutra lutra) İskelet Sistemi Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar. III. Skeleton axiale”, I. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi., Bursa., Eylül,2000.